Uponor Classic žica za spajanje

- Čelična pričvrsnica za pričvršćivanje cijevi na armaturnu mrežu
- Za uporabu s Uponor alatom za metalne pričvrsnice

Uponor Classic žica za spajanje

1009222

Uponor Classic žica za spajanje 150x1,25mm 250pcs

L 11
L 2250
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]150
L [m]
s [mm]
b [mm]1.25