Uponor Magna dilatacijska zaštitna cijev

- Proizvedeno iz PE-LD, za zaštitu UFH cijevi do 25 mm koje prolaze kroz zone dilatacijskih profila

Uponor Magna dilatacijska zaštitna cijev

1030631

Uponor Magna dilatacijska zaštitna cijev 34/28mm 25m

L 125
L 21250
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]