Uponor Magna segment razdjelnika

- Polazni i povratni tok kao jedan segment
- Industrijski osnovni set i Uponor Bayonet zglob su potrebni

Uponor Magna segment razdjelnika

1058340

Uponor Magna segment razdjelnika 11/2" 14m�/h

L 1 [-]1
L 2 [-]10
jed.set
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%