Uponor Magna pričvrsna vodilica U-profil

- Pričvrsna traka za cijevi 20 mm
- c-c 50 mm

Uponor Magna pričvrsna vodilica U-profil

1005290

Uponor Magna pričvrsna vodilica U-profil 25mm c/c50mm 3m

L 130
L 21320
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]3000
L [m]
s [mm]
b [mm]50