Uponor Meltaway PEX cijev

- PE-Xb
- Otapanje snijega i površinsko grijanje
- Maksimalna predviđena temperatura: 50°C
- Predviđeni tlak: 4,5 bar pri 50°C

Uponor Meltaway PEX cijev

1033625

Uponor Meltaway PEX cijev 25x2,3 1020m

L 11020
L 2
jed.m
d [mm]25
di [mm]
L [m]1020
1033626

Uponor Meltaway PEX cijev 25x2,3 custom made

L 11020
L 2
jed.m
d [mm]25
di [mm]
L [m]