Uponor Meltaway PEX cijev

- PE-Xb
- Otapanje snijega i površinsko grijanje
- Maksimalna predviđena temperatura: 50°C
- Predviđeni tlak: 4,5 bar pri 50°C

Uponor Meltaway PEX cijev

Uponor Meltaway PEX cijev 25x2,3 custom made