Uponor Meltaway završna kapa

- Izrađeno od HDPE-a

Uponor Meltaway završna kapa

1033660

Uponor Meltaway završna kapa 110

L 11
L 2
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1033661

Uponor Meltaway završna kapa 160

L 11
L 2
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]