Uponor Sport plastični držać cijevi

- Za pravilno vođenje cijevi unutar kanala sportskih elastičnih podova
- Materijal: poliamid

Uponor Sport plastični držać cijevi

1005286

Uponor Sport plastični držać cijevi 25mm PA

L 1 [-]25
L 2 [-]150
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]