Uponor Teck zaštitna cijev black

Uponor Teck zaštitna cijev black

1012869

Uponor Teck zaštitna cijev black 35/29 50m

L 150
L 21400
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]