Uponor Tecto dilatacijski element

- Dilatacijski element za pokrivanje prolaza
- Tecto oblik sistemskih ploča

Uponor Tecto dilatacijski element

1005481

Uponor Tecto dilatacijski element 1,45m 200mm

L 128
L 2504
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]1400
L [m]
s [mm]
b [mm]200