Uponor Tecto dilatacijski element

- Dilatacijski element za pokrivanje prolaza
- Tecto oblik sistemskih ploča

Uponor Tecto dilatacijski element

Uponor Tecto dilatacijski element 1,45m 200mm