Uponor Tecto dvostruki držač

- Za povezivanje Tecto ploča

Uponor Tecto dvostruki držač

1005484

Uponor Tecto dvostruki držač 1,4m 100mm

L 133,75
L 2742,5
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]1400
L [m]
s [mm]
b [mm]100