Uponor Thermatop S

- Predmontirani paneli od pocinčanog čelika s ugrađenom sa mrežom cijevi Uponor 9,9 mm PE-Xa
- Brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući tlačni test / 1 dan / 4 osobe.
- Pe-Xa cijev sa 100% otpornošću na difuziju kisika prema DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- Kapacitet grijanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- Za udaljenosti CD-profila od 400 mm

Uponor Thermatop S

Uponor Thermatop S 2000x370mm
Uponor Thermatop S 2500x370mm
Uponor Thermatop S 3000x370mm
Uponor Thermatop S 3500x370mm
Uponor Thermatop S 4000x370mm
Uponor Thermatop S 4500x370mm

Slični proizvodi