Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor Fluvia Move pumpna grupa MPG-10-A-W

- Pumpa (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 6 – 2,4 m, EEI 0,17
- Kuglasti ventil + primarni balansirajući ventil
- Sekundarni priključak G1 (MT)
- Za postavljanje s lijeve ili desne strane razdjelnika

Uponor Fluvia Move pumpna grupa MPG-10-A-W

Uponor Fluvia Move pumpna grupa MPG-10-A-W