Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W

- Pumpa WILO Yonos Para 15/6 RKA: P: 0,1-2,5 m³ / h , H : 6 – 2,4 m EEI 0,17
- Sekundarni priključak G1 (MT)
- Kuglasti ventil + primarni balansirajući ventil
- Za postavljanje s lijeve ili desne strane razdjelnika

Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W

1078307

Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W

L 11
L 230
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]