Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje

- Izrađeno od mesinga

Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje

1008497

Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje G3/4

L 1200
L 2200
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]