Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje

- Izrađeno od mesinga

Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje

1008497

Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje G3/4

L 1 [-]200
L 2 [-]200
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%