Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje

- Izrađeno od mesinga

Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje

Uponor Fluvia završna kapa, odzračivanje G3/4