Uponor Smatrix Move motor miješajućeg ventila 230V

- 230 V motor mješajućeg ventila
- Kontrola u 3 točke
- Za Uponor Smatrix Move regulator

Uponor Smatrix Move motor miješajućeg ventila 230V

1002357

Uponor Smatrix Move motor miješajućeg ventila 230V

L 11
L 2
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]