Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

- Rezervna antena za Uponor Smatrix Move regulator
- Omogućena bežična veza s Uponor Smatrix Wave termostatima

Sadržaj:
- Uponor Smatrix Move antena
- Kabel za povezivanje
- Materijal za postavljanje

Dodatna usklađenost: EAC

Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

1071676

Uponor Smatrix Move PLUS antena A-155 Radio

L 1 [-]1
L 2 [-]21
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%