Uponor Smatrix Move antena A-155 Radio

- Rezervna antena za Uponor Smatrix Move regulator
- Omogućena bežična veza s Uponor Smatrix Wave termostatima

Sadržaj:
- Uponor Smatrix Move antena
- Kabel za povezivanje
- Materijal za postavljanje

Dodatna usklađenost: EAC

Uponor Smatrix Move antena A-155 Radio

Uponor Smatrix Move antena A-155 Radio