Uponor Base pumpni relej X-23

- Logika pumpe
- Provjera pumpi (5 minuta dnevno) zbog sprečavanja kvarova
- Zaštita od preopterećenja
- Snaga: 3 VA
- Vrsta zaštite: IP40

Sastoji se od:
- Uponor Base pumpni relej X-23
- Materijal za postavljanje

Uponor Base pumpni relej X-23

1058427

Uponor Base pumpni relej X-23 230V

L 1 [-]1
L 2 [-]
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]