Uponor Smatrix Base početni komplet Pulse S

- Paket za stanove
- Proširiv na zahtjev
- Kompatibilan s Uponor Smatrix Base regulatorom Pulse X-245 Bus 6X
- Vrsta zaštite: IP20 Klasa II
- Boja: bijela

Sastoji se od:
- 1x Uponor Smatrix kom. Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Base regulator Pulse X-245 Bus 6X
- 3x Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus
- Upute za početno postavljanje, sigurnosne upute
- Materijal za postavljanje

Uponor Smatrix Base početni komplet Pulse S

1093280

Uponor Smatrix Base početni komplet Pulse S

L 1 [-]1
L 2 [-]3
jed.set
uPoints [-]700
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]