Uponor Smatrix Wave Pulse X-265+R-208 6X

- set za regulaciju
- proširiv na zahtjev
- kompatibilan s Uponor Smatrix Wave regulatorom Pulse X-265 6X
- vrsta zaštite: IP20 Klasa II
- boja: bijela

Sastoji se od:
- 1x Uponor Smatrix Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave regulator Pulse X-265 6X
- upute za početno postavljanje, sigurnosne upute
- materijal za postavljanje

Uponor Smatrix Wave Pulse X-265+R-208 6X

1093024

Uponor Smatrix Wave Pulse X-265+R-208 6X

L 1 [-]1
L 2 [-]3
jed.set
uPoints [-]700
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]