Uponor Ecoflex Aqua VIP Single

- Topla pitka voda
- Cijev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pjena, HDPE kućište

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single

1119047

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single 40x5,5/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1119048

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single 50x6,9/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1119049

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single 63x8,6/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1119050

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single 75x10,3/140

L 1 [-]100
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1119051

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single 90x12,3/175

L 1 [-]100
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1119052

Uponor Ecoflex Aqua VIP Single 110x15,1/175

L 1 [-]100
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%