Uponor Ecoflex Aqua Twin

- Cijev za dva radna medija PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pjena, HDPE kućište
- Središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o opskrbi i cirkulaciji

Uponor Ecoflex Aqua Twin

1018139

Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-25x3,5/175

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1018140

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1018141

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1044015

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1018142

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1034188

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1044016

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200

L 1 [-]100
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1044013

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

L 1 [-]100
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%