Uponor Ecoflex Supra

- Za mreže za opskrbu hladnom pitkom i rashladnom vodom
- Jedna cijev za radni medij PE 100 RC crna, SDR 11
- Maks. opterećenje 16 bar / 20°C
- PEX pjena, HDPE kućište

Uponor Ecoflex Supra

1095722

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095723

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095724

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/140

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095725

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095726

Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095727

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

L 1150
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095728

Uponor Ecoflex Supra 90x8,2/175

L 1100
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1095729

Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

L 1100
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]

Slični proizvodi