Uponor Ecoflex Thermo VIP Single

- Grijanje i hlađenje
- Jedna cijev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kisik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pjena, HDPE kućište

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single

1095714

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 40X3,7/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1095715

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 50X4,6/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1095716

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 63X5,8/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1095717

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 75X6,8/140

L 1 [-]200
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1095718

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 90X8,2/175

L 1 [-]150
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1095719

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 110X10,0/175

L 1 [-]150
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1095720

Uponor Ecoflex Thermo VIP Single 125X11,4/200

L 1 [-]120
L 2 [-]
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%