Uponor Ecoflex Varia Single

- Grijanje i hlađenje
- Jedna cijev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kisik
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- PEX pjena, HDPE kućište

Uponor Ecoflex Varia Single

1018230

Uponor Ecoflex Varia Single 25x2,3 /90

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018231

Uponor Ecoflex Varia Single 32x2,9 /90

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018232

Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018233

Uponor Ecoflex Varia Single 50x4,6 /140

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018234

Uponor Ecoflex Varia Single 63x5,8 /140

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018235

Uponor Ecoflex Varia Single 75x6,8 /175

L 1200
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018236

Uponor Ecoflex Varia Single 90x8,2 /175

L 1100
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018237

Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

L 1100
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]
1062886

Uponor Ecoflex Varia Single 125x11,4/200

L 1120
L 2
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]