Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

- Topla pitka voda
- Cijev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pjena, HDPE kućište

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

1119047

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 40x5,5/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119048

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119049

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 63x8,6/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119050

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

L 1100
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119051

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

L 1100
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1119052

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

L 1100
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]