Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

- Grijanje i hlađenje
- Jedna cijev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kisik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pjena, HDPE kućište

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

1095714

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 40X3,7/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095715

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50X4,6/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095716

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 63X5,8/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095717

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 75X6,8/140

L 1200
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095718

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90X8,2/175

L 1150
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095719

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110X10,0/175

L 1150
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095720

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 125X11,4/200

L 1120
L 2
jed.m
d [mm]
di [mm]
L [m]