Uponor Ecoflex traka brtvljenja komore

- Punjenje rupa u komornim ili drugim izlazima
- Upotrebljavati samo u kombinaciji sa steznim čahurama

Uponor Ecoflex traka brtvljenja komore

1018382

Uponor Ecoflex traka brtvljenja komore 50mm x 10m

L 11
L 2
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]10