Uponor Ecoflex Twin

- Predizolirano koljeno za PE-Xa cijevi
- S dvije PE-Xa cijevi u sredini
- Maks. opterećenje 6 bar/95°C
- PUR pjena, PE zaštitna cijev

Uponor Ecoflex Twin

1085105

Uponor Ecoflex Twin 2X63X5,8/205

L 11
L 2
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]900
L [m]
s [mm]
b [mm]
1088822

Uponor Ecoflex Twin 2x75x6,8/250

L 11
L 2
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]900
L [m]
s [mm]
b [mm]