Uponor Wipex kliješta za čahuru

- Ekspanzijski alat za WIPEX spojnu čahuru

Uponor Wipex kliješta za čahuru

1046407

Uponor Wipex kliješta za čahuru 1 - 1 1/2

L 11
L 225
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]145
L [m]
s [mm]
b [mm]
1046408

Uponor Wipex kliješta za čahuru 1 1/2 - 3 1/2

L 11
L 225
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]200
L [m]
s [mm]
b [mm]