Uponor Wipex RS adapter PN10

- RS = jedinstveni koncept modularnih spojnica
- Masimalno opterećenje 10 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na decinkaciju

Uponor Wipex RS adapter PN10

1047017

Uponor Wipex RS adapter PN10 DR 63x8,6 RS2

L 11
L 2240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]63
di [mm]
l [mm]75
L [m]
s [mm]8,6
b [mm]
1047018

Uponor Wipex RS adapter PN10 DR 75x10,3 RS2

L 11
L 2240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]75
di [mm]
l [mm]84
L [m]
s [mm]10,3
b [mm]
1047019

Uponor Wipex RS adapter PN10 DR 90x12,3 RS3

L 11
L 2180
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]90
di [mm]
l [mm]93
L [m]
s [mm]12,3
b [mm]
1047020

Uponor Wipex RS adapter PN10 DR 110x15,1 RS3

L 11
L 2180
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]110
di [mm]
l [mm]105
L [m]
s [mm]15,1
b [mm]