Uponor Wipex rukavac

- Cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C ili 16 bar / 20°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

Uponor Wipex rukavac

1018355

Uponor Wipex rukavac G1-G1

L 11
L 240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]30
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018356

Uponor Wipex rukavac G1 1/4-G1 1/4

L 11
L 225
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]37
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018357

Uponor Wipex rukavac G2-G2

L 11
L 215
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]45
L [m]
s [mm]
b [mm]
1018358

Uponor Wipex rukavac G3-G3

L 11
L 210
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]55
L [m]
s [mm]
b [mm]