Uponor Teck zaštitna cijev blue

Uponor Teck zaštitna cijev blue

1012859

Uponor Teck zaštitna cijev blue 25/20 50m

L 150
L 22500
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012863

Uponor Teck zaštitna cijev blue 28/23 50m

L 150
L 22000
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012867

Uponor Teck zaštitna cijev blue 35/29 50m

L 150
L 21400
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]