Uponor Teck zaštitna cijev red

Uponor Teck zaštitna cijev red

1012858

Uponor Teck zaštitna cijev red 25/20 50m

L 150
L 22500
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012862

Uponor Teck zaštitna cijev red 28/23 50m

L 150
L 22000
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]
1012866

Uponor Teck zaštitna cijev red 35/29 50m

L 150
L 21400
jed.m
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]
L [m]50
s [mm]
b [mm]