Uponor MLC cijev, bijela

- Kolut
(IPPC = posebna izvozna paleta)

Uponor MLC cijev, bijela

1013366

Uponor MLC cijev, bijela 14x2,0 200m

L 1200
L 22600
jed.m
d [mm]14
di [mm]10
L [m]200