Uponor MLC držač cijevi, bijeli

- Lako se otvara s odvijačem
- Spojivo do 25 mm.

Uponor MLC držač cijevi, bijeli

1013142

Uponor MLC držač cijevi, bijeli 16

L 1100
L 220400
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]17
1013144

Uponor MLC držač cijevi, bijeli 20

L 150
L 210200
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]17
1013145

Uponor MLC držač cijevi, bijeli 25

L 150
L 210200
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]25
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]17
1013146

Uponor MLC držač cijevi, bijeli 32

L 150
L 2500
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]32
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]17