Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor RS adapter S-Press

- Proizvedeno od mesinga, presvučeno kositrom
- Koristi se uz sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS3

Uponor RS adapter S-Press

Uponor RS adapter S-Press 40-RS2
Uponor RS adapter S-Press 50-RS2
Uponor RS adapter S-Press 63-RS2
Uponor RS adapter S-Press 75-RS2
Uponor RS adapter S-Press 90-RS3
Uponor RS adapter S-Press 110-RS3