Uponor RS adapter S-Press PLUS

- Proizvedeno od mesinga, presvučeno kositrom
- Koristi se uz sve osnovne elemente tipa RS 2
- DR mesing za smanjenje mogućnosti korozije
- Prešanje bez kalibriranja

Uponor RS adapter S-Press PLUS

1095818

Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

L 11
L 2378
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095819

Uponor RS adapter S-Press PLUS 25-RS2

L 11
L 2378
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1095820

Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

L 11
L 2378
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]