Uponor RS produžetak

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Produžetak za povezivanje RS osnovnih elemenata jednakih dimenzija

Uponor RS produžetak

Uponor RS produžetak RS2-RS2 l=5mm
Uponor RS produžetak RS3-RS3 l=5mm