Uponor RS produžetak

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Produžetak za povezivanje RS osnovnih elemenata jednakih dimenzija

Uponor RS produžetak

1046750

Uponor RS produžetak RS2-RS2 l=5mm

L 11
L 2480
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]5
L [m]
s [mm]
b [mm]
1046751

Uponor RS produžetak RS3-RS3 l=5mm

L 11
L 2240
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]5
L [m]
s [mm]
b [mm]