Uponor RS redukcija

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Ugrađuje se kao redukcija od RS3 do RS2, uključujući 1 klin osigurača

Uponor RS redukcija

1029146

Uponor RS redukcija RS3-RS2

L 1 [-]1
L 2 [-]480
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]