SFG Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

- Prikladno za postavljanje na jedno Uponor Smart Aqua koljeno za slavine LWC
- Sa zaštitom radi sprječavanja od rotacije koljena za slavine LWC na gipsanim zidovima

SFG Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

1083955

SFG Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

L 110
L 280
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]