SFG Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

- Prikladno za postavljanje na jedno Uponor Smart Aqua koljeno za slavine LWC
- Sa zaštitom radi sprječavanja od rotacije koljena za slavine LWC na gipsanim zidovima

SFG Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC

SFG Smart Aqua uređaj za zaključ. LWC