Uponor MLC čep za provjeru pritiska

- Čep za višekratno korištenje kod tlačnog ispitivanja instalacija, uvija se kao vijak u kalibriranu cijev
- Nakon tlačnog ispitivanja čep se odvije iz cijevi i cijev se odreže na potrebnu duljinu (duljina čepa + 1,5 mm)

Uponor MLC čep za provjeru pritiska

1013756

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 16

L 120
L 27680
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]52
L [m]
s [mm]
b [mm]
1013760

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 20

L 120
L 23840
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]52
L [m]
s [mm]
b [mm]
1013762

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 25

L 110
L 23840
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]60
L [m]
s [mm]
b [mm]
1013764

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 32

L 110
L 23840
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]64
L [m]
s [mm]
b [mm]
1013765

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 40

L 15
L 2960
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]
di [mm]
l [mm]63
L [m]
s [mm]
b [mm]