Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska

- Čep za višekratno korištenje kod tlačnog ispitivanja instalacija, uvija se kao vijak u kalibriranu cijev
- Nakon tlačnog ispitivanja čep se odvije iz cijevi i cijev se odreže na potrebnu duljinu (duljina čepa + 1,5 mm)

Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska

Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska 16
Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska 20
Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska 25
Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska 32
Uponor S-Press PLUS čep za provjeru pritiska 40