Uponor MLC čep za provjeru pritiska

- Čep za višekratno korištenje kod tlačnog ispitivanja instalacija, uvija se kao vijak u kalibriranu cijev
- Nakon tlačnog ispitivanja čep se odvije iz cijevi i cijev se odreže na potrebnu duljinu (duljina čepa + 1,5 mm)

Uponor MLC čep za provjeru pritiska

1013756

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 16

L 1 [-]20
L 2 [-]7680
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013760

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 20

L 1 [-]20
L 2 [-]3840
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013762

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 25

L 1 [-]10
L 2 [-]3840
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013764

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 32

L 1 [-]10
L 2 [-]3840
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1013765

Uponor MLC čep za provjeru pritiska 40

L 1 [-]5
L 2 [-]960
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%