Uponor S-Press adapter koljena, MN

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press adapter koljena, MN

1046909

Uponor S-Press adapter koljena, MN 40-R1 1/4"MT

L 15
L 2500
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]40
di [mm]
l [mm]49
L [m]
s [mm]
b [mm]