Uponor S-Press adapter, MN

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press adapter, MN

Uponor S-Press adapter, MN 40-R1 1/4"MT
Uponor S-Press adapter, MN 40-R1 1/2"MT
Uponor S-Press adapter, MN 50-R1 1/2"MT
Uponor S-Press adapter, MN 50-R2"MT
Uponor S-Press adapter male thread 63-R2"MT
Uponor S-Press adapter male thread 75-R2 1/2"MT