Uponor S-Press adapter, MN

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press adapter, MN

1046901

Uponor S-Press adapter, MN 40-R1 1/4"MT

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046902

Uponor S-Press adapter, MN 40-R1 1/2"MT

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046905

Uponor S-Press adapter, MN 50-R1 1/2"MT

L 13
L 21152
jed.kom.
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1046906

Uponor S-Press adapter, MN 50-R2"MT

L 13
L 2576
jed.kom.
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1032895

Uponor S-Press adapter male thread 63-R2"MT

L 11
L 2336
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]
1032896

Uponor S-Press adapter male thread 75-R2 1/2"MT

L 11
L 2336
jed.kom.
d [mm]
di [mm]
L [m]