Uponor S-Press adapter, ŽN

- Proizvedeno od mesinga presvučenog kositrom
- Brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- Identifikacija dimenzije bojom

Uponor S-Press adapter, ŽN

1046903

Uponor S-Press adapter, ŽN 40-Rp1 1/4"FT

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046904

Uponor S-Press adapter, ŽN 40-Rp1 1/2"FT

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046907

Uponor S-Press adapter, ŽN 50-Rp1 1/2"FT

L 13
L 21152
jed.kom.
d [mm]50
di [mm]
L [m]