Uponor S-Press PLUS grupa koljena za sl. radi

- Predinstalirana priključna grupa koja se sastoji od 2 Uponor Smart Aqua koljena za slavine S-Press 16-1/2FT
- Fiksirana kako bi se onemogućila rotacija te montirana na zidnom nosaču

Uponor S-Press PLUS grupa koljena za sl. radi

1070683

Uponor S-Press PLUS grupa koljena za sl. radi 16-Rp1/2"FT c/c35mm

L 15
L 2720
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070684

Uponor S-Press PLUS grupa koljena za sl. radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]