Uponor S-Press PLUS priključna grupa

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- Inovativni QR kod sa digitalnim pristupom informacijama
- Priključci sa zaštitom od rotacije montirani na zidnom nosaču

Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c80mm
Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150mm