Uponor S-Press PLUS priključna grupa

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- Inovativni QR kod sa digitalnim pristupom informacijama
- Priključci sa zaštitom od rotacije montirani na zidnom nosaču

Uponor S-Press PLUS priključna grupa

1070661

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c80mm

L 11
L 25
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070662

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150mm

L 15
L 2380
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]