Uponor S-Press PLUS priključna grupa Gemini

- Priključak za Gemini
- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- Inovativni QR kod sa digitalnim pristupom informacijama
- Priključci sa zaštitom od rotacije montirani na zidnom nosaču

Uponor S-Press PLUS priključna grupa Gemini

1070663

Uponor S-Press PLUS priključna grupa Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120mm

L 1 [-]5
L 2 [-]720
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1070664

Uponor S-Press PLUS priključna grupa Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

L 1 [-]5
L 2 [-]720
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%