Menu
Uponor Hrvatska
Uponor d.o.o.
Dubravkin trg 2/1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- Zvučno izolirani priključci sa zaštitom od rotacije montirani na zidnom nosaču
- Zvučna izolacija prema DIN 4109.
- Odvodnja potencijalnog curenja vode prema DIN 18534

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom