Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (bez kalibriranja)
- Zvučno izolirani priključci sa zaštitom od rotacije montirani na zidnom nosaču
- Zvučna izolacija prema DIN 4109.
- Odvodnja potencijalnog curenja vode prema DIN 18534

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom

1070666

Uponor S-Press PLUS priključna grupa sa zvučnom izolacijom 16-Rp1/2"FT c/c150mm

L 15
L 2150
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]390
L [m]
s [mm]
b [mm]266