Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine

- Za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za Uponor Smart Aqua montažne ploče

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine

1070629

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 16-Rp1/2"FT-16

L 15
L 220
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070630

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 20-Rp1/2"FT-20

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070631

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 20-Rp1/2"FT-16

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070632

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 16-Rp1/2"FT-20

L 15
L 2960
jed.kom.
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070633

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 25-Rp1/2"FT-25

L 13
L 2576
jed.kom.
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1070634

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 25-Rp1/2"FT-20

L 13
L 2576
jed.kom.
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1070635

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 20-Rp1/2"FT-25

L 13
L 2576
jed.kom.
d [mm]20
di [mm]
L [m]