Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine

- za spoj podžbukne mješalice ili vodokotlića u serijskoj instalaciji ili instalaciji petlje

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine

1070636

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 16-16-R1/2"MT

L 15
L 2960
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]16
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]45
1070637

Uponor S-Press PLUS U-koljeno za slavine 20-20-R3/4"MT

L 15
L 2960
jed.kom.
uPoints [-]
d [mm]
d [mm]20
di [mm]
l [mm]
L [m]
s [mm]
b [mm]45